Γιώργος Λευθεριώτης

Γιώργος Λευθεριώτης

MSc, MBA, TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Senior Consultant: Ποιότητα, Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα & Επιχειρησιακή Συνέχεια. 20ετής εμπειρία / έργα σε σημαντικό αριθμό Μεγάλων Ελληνικών & Πολυεθνικών Εταιριών

Lead Auditor: Ποιότητα, Ασφάλεια Ιδιωτικότητα & Επιχειρησιακή Συνέχεια (TÜV NORD). 20ετής εμπειρία / Audits σε Ελλάδα, Ευρώπη, Ασία & Αφρική (διεκπεραίωση περισσότερων από 250 Audits διαφόρων τύπων / προτύπων). Συγκεκριμένα: Quality (ISO 9001), Information Security (ISO 27001) & Privacy (ISO 27701), IT Services Management (ISO 20000-1) & Business Continuity (ISO 22301)

Senior Tutor / Ασφάλεια & Ιδιωτικότητα (2018 2023) - accredited Seminar for Professional DPOs (περισσότερες από 25 σειρές Σεμιναρίων, Εκπαίδευση πλέον των 200 Στελεχών ως DPOs)

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Hellenic DPO Network

Project Manager / EU Horizon 2020 Cybersecurity Projects