Δρ. Γρηγόρης Λαζαράκος

Δρ. Γρηγόρης Λαζαράκος

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων

Ο Γρηγόρης Λαζαράκος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1996. Από τον Ιούλιο του 2018 είναι ιδρυτής και διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Λαζαράκος και Συνεργάτες», η οποία εξειδικεύεται σε θέματα δημόσιου διοικητικού δικαίου, καθώς και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έχει αναλάβει και καθήκοντα Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στη Βουλή των Ελλήνων.

Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) από το Μάρτιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2016. Από τον Αύγουστο του 2017 ο Γρηγόρης είναι πιστοποιημένος νομικός εμπειρογνώμονας (CEPE L PS) στην “European Privacy Seal (EuroPriSe)”, που αποτελεί έναν πανευρωπαϊκώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης (με έδρα τη Βόννη/Γερμανία) IT προϊόντων και υπηρεσιών (IT based products and services) επί τη βάσει κριτηρίων που ενσωματώνουν τις νέες νομικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR).

Tον Σεπτέμβριο του 2001 απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Humbοldt του Βερολίνου. Τον Οκτώβριο του 1997 απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) από το ίδιο ως άνω Πανεπιστήμιο. Είναι συντάκτης τριών (3) μονογραφικών μελετών και σαράντα (40) επιστημονικών άρθρων σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το αντικείμενο των επιστημονικών του δημοσιεύσεων εντοπίζεται κυρίως στο χώρο του δημόσιου/συνταγματικού δικαίου, καθώς και του δικαίου των προσωπικών δεδομένων με έμφαση στις νέες τεχνολογίες. Έχει διδάξει συνταγματικό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, καθώς και Δίκαιο Επιχειρήσεων και Επικοινωνίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο.