Κική Τσουρού

Κική Τσουρού

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, μέλος (ISC)2 Ηellenic Chapter

Η Κική Τσουρού είναι privacy professional, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ν.3898/2010). Είναι εκπρόσωπος διαμεσολαβήτρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στον Οργανισμό Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ).

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Αστικό και στο Εργατικό Δίκαιο και απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ιδρυτική εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Χρήστος Δημ. Ψαρράκης & Συνεργάτες» και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου από το 1999.

Η Κική παρέχει in house legal counseling στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από τον Φεβρουάριο του 2003, ενώ ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 έχει ορισθεί ως DPO του οργανισμού.

Εχει πιστοποιηθεί για την εξειδίκευσή της και κάνει τακτικές εκπαιδεύσεις σε τραπεζικά και μη στελέχη αναφορικά με θέματα που άπτονται αυτής.