Κώστας Χ. Αργυρόπουλος

Κώστας Χ. Αργυρόπουλος

General Counsel SPACE HELLAS GROUΡ Chief Legal & Compliance Officer

Ο Κώστας Χ. Αργυρόπουλος είναι δικηγόρος Αθηνών, διευθυντής της διεύθυνσης νομικών υπηρεσιών και κανονιστικής συμμόρφωσης του ομίλου SPACE HELLAS.  Στη διάρκεια της μέχρι σήμερα σταδιοδρομίας του έχει ασχοληθεί με σημαντικές νομικές υποθέσεις δικαίου του δικαίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κυβερνοχώρου, δημοσίων συμβάσεων, κεφαλαιαγοράς και ανταγωνισμού και την εταιρική διακυβέρνηση.  Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  H μεταπτυχιακή του εργασία στο Πανεπιστήμιο Paris II – Pantheon Assas με θέμα “Les Autoroutes de la Communication au regard de Protection des Libertés Publiques” δημοσιεύθηκε στη σειρά «Βιβλιοθήκη Συνταγματικού Δικαίου» των Καθηγητών κ.κ. Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ και Κ. ΜΑΥΡΙΑ.  Έχει επίσης επιμεληθεί την έκδοση (μαζί με τη δικηγόρο Α. Ράλλη): «Η νομοθεσία των τηλεπικοινωνιών», εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ, 2000.  Ως ασκούμενος δικηγόρος παρακολούθησε το ευδόκιμο άσκησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας (1993-1994).  Εκπροσώπησε το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU, 2003-2005), όπου συμμετείχε στις εργασίες της ομάδας «Impact of the convergence of telecommunication, broadcasting and information technology».  Συμμετείχε στην ομάδα νομικών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ, 2002) με αντικείμενο τη συμβουλή στη σύνταξη του θεσμικού πλαισίου των ονομάτων χώρου (domain names).  Τον Μάρτιο 1999 παρουσίασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard την έρευνά του με θέμα «Transfers of Personal Data to the USA; Applying Articles 25 and 26 of the EU Data Protection Directive 95/46/EC».  Το 1998 αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» σε συνταγματικά ζητήματα τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου.  Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο περιοδικό «ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», Νομική Βιβλιοθήκη. ‘Έχουν δημοσιευθεί τα άρθρα του: - «Πανδημία COVID-19 και Εξελίξεις στο Μηχανισμό Εθνικών και Διασυνοριακών Δημοσίων Συμβάσεων» (από κοινού με τη δικηγόρο Κ. Γραμμένου), Ηλεκτρονικό περιοδικό της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, www.dimisiodikaio.gr., Ηλεκτρονικό βιβλίο 8ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου, Δεκέμβριος 2021, - «Διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις (άρθρα 39 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 43 Ν. 4412/2016 – Η καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις», ΑΝΑΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ & ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2019, - «Το Σύνταγμα στον Κυβερνοχώρο.  Η αμερικανική προσέγγιση», περιοδικό ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, τεύχος 1, 1997. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1993) με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Paris II-Pantheon Assas (1995) και Harvard Law School (1999).