Λευτέρης Χελιουδάκης

Λευτέρης Χελιουδάκης

Δικηγόρος, Γραμματέας ΔΣ Homo Digitalis

Ο Λευτέρης Χελιουδάκης είναι συνιδρυτής και Γραμματέας της Homo Digitalis παρέχοντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του. Είναι δικηγόρος με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στη νομική επιστήμη και στην επιστήμη των Η/Υ, ενώ εργάζεται στo AWO Agency ως Senior Associate. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί για ακαδημαϊκά ερευνητικά ινστιτούτα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εταιρίες, τoν Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακούς τίτλους στο Δίκαιο & τις Νέες Τεχνολογίες από το Tilburg University (LLM - valedictorian) και στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (MSc - cum laude) από τη Σχολή Η/Υ του KU Leuven (ΜSc). Τέλος, διαθέτει πιστοποιήσεις CIPP/E, CIPT, CIPM και FIP από την ΙAPP.