Νικόλας Κανελλόπουλος

Νικόλας Κανελλόπουλος

Εκτελεστικός Διευθυντής του “Ινστιτούτου για την Προστασία της Ιδιωτικής ζωής, των Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία” του “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου” (EPLO)