Σπύρος Τάσσης

Σπύρος Τάσσης

Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

Ο κος Τάσσης είναι Δικηγόρος με εξειδίκευση (LLM) και μακρά πρακτική ενασχόληση με τα ζητήματα του Δικαίου της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, του Διαδικτύου και των Προσωπικών Δεδομένων. Έχει εκπονήσει, με την ομάδα του, μεγάλο αριθμό έργων προετοιμασίας και συμμόρφωσης με την σχετική νομοθεσία και έχει συμβουλέψει το Δημόσιο στην διαδικασία ενσωμάτωσης της Οδηγίας NIS 1 και NIS 2 (Network and Information Systems) καθώς και στην εκπόνηση εκτιμήσεων αντικτύπου για ψηφιακές υπηρεσίες eGov. Είναι Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (www.dataprotection.gr), μέλος ΔΣ της European Federation of DPOs, ιδρυτικό μέλος και πρώην co-chair του Greek Chapter της IAPP (International Association of Privacy Professionals) και συνεργάτης της Επιστημονικής Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διδάσκει ως visiting lecturer τα νομικά θέματα της Πληροφορικής, του Διαδικτύου και των Προσωπικών Δεδομένων και είναι ειδικός εκπαιδευτής στα προγράμματα επιμόρφωσης του ΔΣΑ για τον ΓΚΠΔ. Επίσης είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Υπ.Δικ. για την Νομοθεσία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και της Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Δικαιοσύνη. Μέλος της συντακτικής ομάδας του νομικού περιοδικού ΔιΜΕΕ (Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνιών), έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους ανάλυσης των θεμα΄των των προσωπικών δεδομένων και της τεχνικής νοημοσύνης κι έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και σχολιασμούς αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την κυβερνοασφάλεια και το δίκαιο επικοινωνιών και πληροφορικής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Πριν αναπτύξει το ιδιωτικό του γραφείο διετέλεσε νομικός σύμβουλος σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.