Σπύρος Τάσσης

Σπύρος Τάσσης

Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας

Ο κος Τάσσης, Δικηγόρος με επιστημονική εξειδίκευση (LLM) και εμπειρία που καλύπτει
πάνω από 25 χρόνια, είναι ένας από τους πρωτοπόρους στα νομικά ζητήματα στους τομείς
των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της τεχνολογίας, της προστασίας δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής και της κυβερνοασφάλειας. Η εμπειρογνωμοσύνη του περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα σύνθετων έργων που σχετίζονται με δεδομένα, ψηφιακές τεχνολογίες και
μετασχηματιστικές τεχνολογικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων τομέων αιχμής
όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μετεπεξεργασία δεδομένων.
Η εμπειρογνωμοσύνη του εκτείνεται σε διάφορους κλάδους, όπως η ναυτιλία, οι τράπεζες,
οι υπηρεσίες πληροφορικής, οι τηλεπικοινωνίες, τα καταναλωτικά αγαθά, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες
υγείας, εστιάζοντας στη συμμόρφωση με τα δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και άλλες
αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις. Έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο του
δημόσιου τομέα, ιδίως στους τομείς της εφαρμογής των οδηγιών NIS 1 και NIS 2, της
ανάπτυξης δικτύων FTTH και των εκτιμήσεων επιπτώσεων για κρίσιμες υπηρεσίες
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Είναι Partner (TMT & Data Protection) της δικηγορικής εταιρείας PotamitisVekris, Πρόεδρος
της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (www.dataprotection.gr)
και μέλος Δ.Σ. της European Federation of DPOs (EFDPO). Επίσης είναι μέλος της Μόνιμης
Επιτροπής του Υπ.Δικ. για την Νομοθεσία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και της
Επιτροπής του Υπ.Δικ. για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Δικαιοσύνη και επιστημονικός
συνεργάτης της Ομάδας Δικαίου Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Παράλληλα είναι ιδρυτικό μέλος και πρώην co-chair του Greek Chapter της IAPP
(International Association of Privacy Professionals), και μέλος της ομάδας εργασίας για την
νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων του ΣΕΒ.
Έχει εκπονήσει, με την ομάδα του, μεγάλο αριθμό έργων προετοιμασίας και συμμόρφωσης
με την σχετική νομοθεσία στον ιδιωτικό τομέα (ναυτιλία, ΜΜΕ, τραπεζική, καταναλωτικά
προϊόντα, online platforms κλπ), έχει συμβουλέψει το Δημόσιο στην διαδικασία
ενσωμάτωσης της Οδηγίας NIS 1 και NIS 2 (Network and Information Systems Directives)
καθώς και σε θέματα Κυβερνοασφάλειας και αναδυόμενων τεχνολογιών. Έχει εκπονήσει την
εκτίμηση αντικτύπου (DPIA) για ψηφιακές υπηρεσίες eGov (MyKEPlive, MyOAED) και την
συμμόρφωση του ΝΣΚ (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους). Πριν αναπτύξει το ιδιωτικό του
γραφείο διετέλεσε νομικός σύμβουλος στην Vodafone και τον όμιλο DEMCO-Cosmoline.
Διδάσκει ως visiting lecturer τα νομικά θέματα της Πληροφορικής, του Διαδικτύου και των
Προσωπικών Δεδομένων και είναι ειδικός εκπαιδευτής στα προγράμματα επιμόρφωσης του
ΔΣΑ για τον ΓΚΠΔ. Είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του νομικού περιοδικού ΔΙΤΕ (πρώην
ΔιΜΕΕ) από το 2005, έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους ανάλυσης των θεμάτων των
προσωπικών δεδομένων και της τεχνικής νοημοσύνης κι έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες
μελέτες και σχολιασμούς αναφορικά με την προστασία δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια
και το δίκαιο επικοινωνιών και πληροφορικής σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά.
Ενδεικτική αρθρογραφία/βιβλιογραφία: «Μπορεί ο Αλγόριθμος;» (ΠΕΚ, συλλογικός τόμος
2023) • “Θεμελιώδη Δικαιώματα - Η Ελευθερία της Έκφρασης" (Νομική Βιβλιοθήκη,
συλλογικός τόμος, 2022 και 2016) • “GDPR και DPOs - μία πρώτη εκτίμηση αντικτύπου”,
(2017) • “Προσωπικά Δεδομένα - Ανάλυση" Personal Data – Analysis and Facts” (Νομική
Βιβλιοθήκη, συλλογικός τόμος, 2016) • “Τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων"
(σχολιασμός της απόφασης “BĂRBULESCU v. ROMANIA”, ΔιΜΕΕ 2016) • “Facebook, Blogs και
Δικαιώματα”, (εκδόσεις Σάκκουλα, 2014) • “The Extraterritorial Scope of the “Right to Be
Forgotten” and the Rights and Obligations of Search Engine Operators Located Outside the EU
– Annotation on the Judgment of the Court in Case C-131/12 (Google)” (Spiros Tassis and
Margarita Peristeraki), European Networks Law and Regulation 3/2014, Lexxion
Verlagsgesellschaft mbH. • "Η Ιδιωτικότητα ως αντάλλαγμα για την ανάπτυξη τεχνολογικών
καινοτομιών", προς δημοσίευση στο ΔιΜΕΕ 2/2014 (με αφορμή την σχετική παρουσίαση του
θέματος στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νομικών e-themis, Αράχωβα 7 και 8
Φεβρουαρίου 2014). • “Margin Squeeze as Abuse of Dominant Position on Networks”, ENLR
1/2013 • “Trade Wars in the field of privacy – U.S. vs E.U.”. DiMEE 1/2013 (based on the
speech made in the 4th National Conference on “Legal Tech and Data Protection”, organized
by the University of Macedonia and E-themis Lawyers Association”, Thessaloniki 22-24 March
2013). • “Using Social Media: A Legal or a Social Liability?” Fifth International Conference on
Information Law and Ethics”, Corfu, June 29-30 2012, organized by the Ionian University. •
"Place of Business for internet activity" (3rd National Conference on "Law in the Digital Era",
organized by the "E-Themis Greek Lawyers Association" and the Bar Association of Volos.
Volos – March 2012).