Χαράλαμπος Αλεβιζόπουλος

Χαράλαμπος Αλεβιζόπουλος

DPO, Optima bank

Ο Χαράλαμπος (Χάρης) Αλεβιζόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Διεθνούς Τομέα της Νομικής Σχολής Αθηνών με ειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο. Έχει λάβει και διαθέτει πιστοποίηση Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πιστοποιήσεων.

Ξεκίνησε την άσκησή του ως Δικηγόρος στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank Α.Ε. ενώ υπήρξε επί σειρά ετών μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας ‘’Μούργελας-Δημητρόπουλος-Κωνσταντέλιας’’. Έχει χειρισθεί ευρύ φάσμα υποθέσεων Τραπεζικού, Εμπορικού, Αστικού Δικαίου, Δικαίου Αναγκαστικής Εκτέλεσης, Ακινήτων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό και δικαστηριακό επίπεδο τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε νομικά πρόσωπα ιδίως του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Από το έτος 2021 αποτελεί μέλος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Optima bank Α.Ε. και ορισμένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της τράπεζας.