Χρύσα Μπακιρτζόγλου

Χρύσα Μπακιρτζόγλου

, Senior Associate, Digital Law, Platis – Anastassiadis & Associates Law Partnership, associated with EY Greece, member of the EY Law network

Η Χρύσα Μπακιρτζόγλου είναι δικηγόρος με ειδίκευση σε ζητήματα δικαίου & τεχνολογίας. Είναι συνεργάτης στον τομέα δικαίου & τεχνολογίας στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες». Ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2017, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει εργαστεί σε δικηγορικές εταιρείες παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε τομείς σχετικούς με τις νέες τεχνολογίες και την εταιρική κανονιστική συμμόρφωση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα του Εξειδικευμένου Δημοσίου Δικαίου καθώς και από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στο Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.